Cees Boede Songbook - muziek bij Nel Benschop

Cees Boede Songbook


home | biography | catalogue | scores | real-audio | order form Schakel naar Nederlands

Cees Boede Songbook
volume 4/5 ('57.58 min.)
Cees Boede - Cees Boede Songbook (Deel 4 en 5)
Cees Boede Songbook
deel 4/5 ('57.58 min.)
Cees Boede - Cees Boede Songbook (Deel 4 en 5)
Track 1
Do you still believe that ?
How can you believe ? In different ways religious questions are put into words. The answer is simple : blessed are they who do not see, and yet learn to say "Yes, Lord, I believe". The music marks time after every question being put.

Real Audio | Partiture 1 | Partiture 2 |


Track 2

XI Forgiveness of sins
The creed has the shape of Stations of the Cross. Classical outfit, i.c. the Bach style seems to emphasize the comfort that sins will be forgiven.

Real Audio | Partiture |

Track 3
XII Resurrection of the body and the life everlasting
The prospect of everlasting life bounds out in a wealthy hymn, being the apotheosis of the XII "Stations of the Cross"

Real Audio | Partiture |


Track 4
Amen
The concluding "Amen" expects us to put our trust in God. The music set to it has a rich orchestration combined with interludes.

Real Audio | Partiture |

Track 5
Encounter
In up tempo the joyful encounter with God every step the protagonist does is put into music.

Real Audio | Partiture |

Track 6
Our time
Against threat, anguish and evil stand a good many better points. Evocation of emotions leads to a strongly text-directed spiritual song.

Real Audio | Partiture |

Track 1
Geloof je dat nog ?
Hoe kun je geloven ? Op verschillende manieren worden geloofsvragen onder woorden gebracht.  Het antwoord is simpel : zalig die niet zien en toch leren zeggen : "Ja, Heer, ik geloof". De muziek maakt na elke geloofsvraag even pas op de plaats.

Real Audio | Partituur 1 | Partituur 2 |

Track 2
XI Vergeving der zonden...
Voor de geloofsartikelen is de Bach-stijl gebruikt. In een klassiek jasje benadrukt de muziek de troost dat de zonden zullen vergeven worden.


Real Audio | Partituur |

Track 3
XII De wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.

Het vooruitgezicht op het hiernamaals mondt uit in een melodieuze lofzang. Elk artikel is een kruiswegmeditatie a.h.w. met artikel XII als de  apotheose.

Real Audio | Partituur |

Track 4
Amen
Als afsluiting wordt van ons allen verwacht dat we in vertrouwen amen zullen zeggen. De muziek is rijk georkestreerd, voorzien van tussenspelen.

Real Audio | Partituur |

Track 5
Ontmoeting
In up-tempo de vreugde om de Ontmoeting die de hoofdpersoon onder woorden probeert te brengen.

Real Audio | Partituur |

Track 6
Onze tijd
Tegenover dreiging, angst en onheil staan nog zoveel goede dingen. Sterk op de tekst gerichte spirituele song door evocatie van emoties.

Real Audio | Partituur |